Oslo Rotary Klubb – først og størst i Norden!

 PROGRAM NESTE MØTER:

        møtene holdes i Grandkjelleren, Karl Johans Gate 31

        hver torsdag  fra 12.00 til 13.00

                            


                                  


                   22. oktober:   Pål Morten Skollerud: Rotary - internasjonal ungdomsutveksling 

                   29. oktober:   Guvernørbesøk      

                                               

     

Rotary er en internasjonal bevegelse som arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred. Dette skjer gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer forent i idealet om å gagne andre.

Oslo Rotary Klubb består av ca. 180 engasjerte medlemmer som gjennom spennende aktiviteter slutter seg til Rotarys verdier og knytter livslange vennskap.

Sjekk også våre Facebook sider

 
Foredrag om forslag til statsbudsjett

8. oktober 2020

Foredrag om forslag til statsbudsjett

Et meget aktuelt foredrag om forslaget til statsbudsjett. Det var statssekretær Kari Olrud Moen, Finansdepartementet som holdt foredraget. Meget bra!

Situasjonen i Libanon

2. oktober 2020

Situasjonen i Libanon

Torsdagens møte ble viet situasjonen i Libanon. Vårt medlem, Harald Siem, samtalte med sin sønn Frederik om situasjonen i Libanon. Fredrik har bakgrunn fra fredsstudier og er rådgiver for Røde kors. Han har arbeidet flere år i Libanon. Interessant!

Oslo - skal vi bygge byen i stykker?

24. september 2020

Oslo - skal vi bygge byen i stykker?

Oslo Rotary klubb hadde først årsmøte og deretter var det et bejublet foredrag av Peter Butenschøn som han kalte "Oslo - skal vi bygge byen i stykker?`" Han hadde mye fakta og synspunkter på moderne bygging og byplanlegging, noe han illustrerte med mange


Møteinformasjon

Møtested: Grandkjelleren, Grand Café
Adresse: Karl Johans gate 31
Postnummer: 0159
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 11:45:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubbens kasserertjeneste utføres av Norsk regnskap 2310.oslo@rotary.no


            
 
Les mer


Årets tema fra RI President

Holger Knaack


rotary lenker

Nyheter fra
rotary Distrikt 2310:

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY I NORGE:

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY International:

Loading RSS...