Oslo Rotary Klubb – først og størst i Norden!

PROGRAM for de NESTE MØTEne:

Møtene holdes i Håndverkeren Kurs og Konferansesenter (2 etg), Rosenkrantz gate 7 (inngang Christian VIs gate) hver torsdag  fra klokken 11.45 til 13.00 (møtestart klokken 12.00)

  • 06. juni kl. 16.30: Kjell Magne Bondevik: Situasjonen i Gaza 
  • 13. juni: Inge Hansen: Vindkraft er god kraft
  • 20. juni: Presidentskifte


 Yrkesforum har siste møte før sommeren tirsdag 27.5. kl. 16.30. Tema: Den digitale utfordringen - det meste handler om mennesker. Påmelding til Randi Flesland

Konsertserien "Kurs i klassisk musikk" starter igjen onsdag 11. september kl. 19.00. Konsertserien er åpen for alle interesserte - rotarianere og ikke-rotarianere.  Ta kontakt med klubbsekretær Kristin Mourud om program og påmelding.                                                                                                                                                                                                                                                  

Rotary er en internasjonal bevegelse som arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred. Dette skjer gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer forent i idealet om å gagne andre.

Oslo Rotary Klubb består av ca. 145 engasjerte medlemmer som gjennom spennende aktiviteter slutter seg til Rotarys verdier og knytter livslange vennskap. Se også våre Facebook-side 

JUBILEUMSGAVE VED 100-ÅRSJUBILEET

Oslo Rotary Klubb fyller 100 år og deler ut 16 skole-roboter for fjernundervisning som jubileumsgaver! Roboten AV1 er barnets øyne, ører og stemme i klasserommet. For barn som ufrivillig går glipp av lengre perioder med skole, kan ensomhet og sosial isolasjon bli problemer som får både sosiale og faglige konsekvenser. Skolen er den viktigste sosiale arenaen i et barns liv, det er der livslange vennskap formes, og årene på skolebenken og i friminuttet definerer hvem vi blir som voksne.

AV1 er skoler-oboten som sørger for at barn med langtids-sykdom, skolevegring eller andre utfordringer ikke trenger å gå glipp av en eneste time, friminutt eller samtale med klassekamerater.

 

 
Foredrag om Forsvarets Musikk

1. juni 2024

Foredrag om Forsvarets Musikk

Foredragsholder på møtet 30. mai var oberstløytnant Pål Magnussen. Han redegjorde for den 200 årige historien til Forsvarets Musikk og oppgavene til organisasjonen som kulturbærer i det militære og sivile samfunnet

To nye medlemmer presenterte seg

24. mai 2024

To nye medlemmer presenterte seg

Live Wahl Knardal og Per Ivar Lund er nye grener på Rotary-treet. De vil begge bidra til at Rotary vil utvikle seg videre som en nyttig og kraftfull, frivillig organisasjon. Velkommen til Oslo Rotary Klubb.

Et nytt sivilforsvar i en ny sikkerhetspolitisk situasjon

21. mai 2024

Et nytt sivilforsvar i en ny sikkerhetspolitisk situasjon

Øistein Knudsen jr. ga oss en innføring i historien til sivilforsvaret, oppbygning og organisering i dag og fremtidige utfordringer. Krigen i Ukraina har endret både den militære og sivile beredskapen. Sivilforsvaret har fått økende betydning.

Foredrag om Vy

18. april 2024

Foredrag om Vy

Konsernsjef Gro Bakstad hadde et interessant foredrag om Vy . Hun redegjorde for strukturen i det norske systemet for transport av mennesker og varer på skinner og hjul. Et komplekst system som krever mye koordinering.

Kororkesteret Dzvinha fra Ukraina

11. mars 2024

Kororkesteret Dzvinha fra Ukraina

Bandura-kororkesteret Dzvinha holder to konserter i Oslo-området. Fredag 5.4. i Østerås kirke og 6.4. i Frogner kirke, begge dagene kl. 19.00. Overskuddet går til innkjøp av mobile nødhjelpsklinikker. Billetter kr. 300 kan kjøpes med Vipps ved inngangen.

Putin og Russland og årsaken til krigen

10. mars 2024

Putin og Russland og årsaken til krigen

Olav Berstad delte sin omfattende kunnskap med oss om historien og geografi, og om subjektive og objektive forklaringsfaktorer for krigen. Putin har behov for å vise makt for å demonstrere styrke i egen befolkning og for å avskrekke ytre fiender

Konsert til støtte for Ukraina

29. februar 2024

Konsert til støtte for Ukraina

Bandora-kororkesteret Dzvinha fra Lviv i Ukraina med 25 medlemmer har konsert i Frogner kirke 6. april kl. 18.00. Noter datoen. Inntektene fra konserten går til innkjøp av mobile akuttklinikker som plasseres nær fronten. Mer informasjon kommer senere.

Sosialt entreprenørskap for innvandrerkvinner

29. februar 2024

Sosialt entreprenørskap for innvandrerkvinner

Gründer og styreleder Kirstine Holst holdt foredrag om Moving Mamas. Det er et selskap som arbeider med inkludering og integrering av innvandrerkvinner som faller utenfor det alminnelige arbeidsmarkedet.

Zulu-fadder

24. februar 2024

Zulu-fadder

En engasjert Mari Maurstad tok oss med til sitt humanitære prosjekt i Zululand i Sør-Afrika - Zulu-fadder. Barn får mat, skolegang, medisinsk hjelp og en trygg oppvekst. Vipps gjerne kr 400 til 10400.

FN var tema for foredraget

17. februar 2024

FN var tema for foredraget

Tidligere FN-ambassadør Mona Juul ga oss god informasjon om FN og de utfordringer som organisasjonen står overfor. En interessert forsamling fikk en fyldig oppdatering om FNs arbeid og rolle i Ukraina og Gaza.

Place content here

Møteinformasjon

Møtested: Håndverkeren kurs og konferansesenter
Adresse: Rosenkrantz gate 7 -
Adresse 2: Inngang Christian VIs gate
Postnummer: 0159
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 11:45
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubbens kasserertjeneste utføres av Vekstra


            
 

Klubbens møter:

Klubbmøte

2024-07-25 12:00 - 13:00

bwc.vendors.app.mnet_events.sidebar.archive.line1
bwc.vendors.app.mnet_events.sidebar.archive.line2


Årets RI-President:

Gordon R. MvInally
rotary lenker


Nyheter fra
rotary Distrikt 2310:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY International:

Loading RSS...